คอร์สที่จะเปิดเร็วๆนี้
 • 1. ฮวงจุ้ยดาวเหิร หรือ ดาว 9 ยุค (Xuan Kong Flying Stars)
  หลักสูตร : 4 วัน วันที่ .........2559: 10am-16pm
 • 2. ฮวงจุ้ยขั้นสูง Advanced Xuan Kong Flying Stars Fengshui
  หลักสูตร : วันที่ วันที่ ......... 2559(3 วัน): 10am - 16pm
 • 3. ฤกษ์ยามระบบเสวียนคง Xuan Kong Da Gua Date Selection
  หลักสูตร : 2 วัน : ..............2559: 10am - 16pm
 • 3. โหงวเฮ้ง หรือ ศาสตร์แห่งการอ่านใบหน้า และดวงจีนสำหรับธุรกิจ
  หลักสูตร : 2 วัน วันที่ .......... 2559: 10am-16pm
 • ฮวงจุ้ยดาวเหิรขั้นสูง เร็วๆนี้ !!!!!!

  picture

  ฮวงจุ้ยดาวเหิรขั้นสูง กรณีศึกษาจริง 81 ดาวชุด (Advanced Xuan Kong Flying Star FengShui :- 81 combinations Real case studies)

  ครั้งแรกของเมืองไทยที่คนไทย จะได้ศึกษากรณีศึกษาจริงที่ท่านอาจารย์เยิ่นเปิ่น (Grand Master Yen Pen) ได้ทำการดูฮวงจุ้ยและเก็บบันทึกกรณีตัวอย่างไว้ เพื่อให้ศิษย์รุ่นหลังได้ศึกษา ท่านจะได้ศึกษาและเรียนรู้การถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างแท้จริง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษา และพัฒนาความรู้และทักษะในวิชาฮวงจุ้ยดาวเหิร 81 ชุดอย่างลึกซึ้ง ในหลักสูตรนี้เราจะอธิบายด้วยการวิเคราะห์รายละเอียด กรณีศึกษาที่ได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือ ' Er Zhai Shi Yan’ 二宅实験 (ประสบการณ์บ้านที่อยู่อาศัย)ซึ่งเขียนโดยท่านอาจารย์เยิ่นเปิ่น (Grand Master Yen Pen) เป็นเวลาหลายปีที่ผ่านมา ผู้ที่ศึกษาด้านฮวงจุ้ย และซินแสฮวงจุ้ยหลายท่าน พยายามที่จะปลดล็อกความลับที่ซ่อนอยู่ในกรณีศึกษาที่ได้รับการบันทึกไว้ใน หนังสือคลาสสิกเก่าจีนเล่มนี้ของท่านอาจารย์เยิ่นเปิ่น (Grand Master Yen Pen) แต่หลายคนก็ไม่สามารถตีความและอธิบายความหมายได้อย่างถูกต้อง แต่ ในหลักสูตรคอร์สนี้ คุณจะได้รับ 'กุญแจสำคัญ' เพื่อปลดล็อกความลับที่ซ่อนอยู่ในกรณีศึกษาเพื่อที่จะเข้าใจทฤษฎีและวิธีการอย่างแท้จริง ของระบบฮวงจุ้ยดาวเหิร ก่อนที่พวกเขาจะปฏิบัติจริง กรณีศึกษาฮวงจุ้ยบ้านคน ( Yang House Feng Shui) ในหนังสือเล่มที่สาม 'Er Zhai Shi Yan’ 二宅实験ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษอย่างละเอียด และ 'ปลดล็อค' โดยเฉพาะจากท่านอาจารย์หลี่เหยา (Master Francis Leyau) ซึ่งเป็นผู้สืบทอดวิชาสายตรงของท่านอาจารย์เยิ่นเปิ่น (Grand Master Yen Pen) และอาจารย์ลี่ (สายกาญจน์ กาญจนไพศาล) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดโดยตรงและศึกษาจากท่านอาจารย์หลี่เหยา จะเป็นผู้แปลและถ่ายทอดวิชานี้เป็นภาษาไทย หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ วิชาฮวงจุ้ยดาวเหิรขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง ข้อมูลและความรู้ที่คุณจะได้เรียนรู้จะทำให้คุณมีความเข้าใจที่สมบูรณ์และมีทักษะด้านฮวงจุ้ยในระดับสูง และมีวิธีในการแก้ไขโดยใช้วิชาฮวงจุ้ยดาวเหิร เมื่อคุณจบการศึกษาหลักสูตรนี้ ความรู้และทักษะด้านวิชาฮวงจุ้ยดาวเหิรของคุณจะ 'เกือบ' เทียบเท่ากับแกรนด์มาสเตอร์ หมายเหตุ : 'Er Zhai Shi Yan' 二宅实験เป็นเอกสารบันทึกส่วนตัวในชีวิตจริงของท่านอาจารย์เยิ่นเปิ่น (Grand Master Yen Pen) ซึ่งท่านได้บันทึกประสบการณ์ฮวงจุ้ยด้วยปากกาของท่านเอง ในภายหลังได้ถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือ แต่วิชาฮวงจุ้ยเหล่านี้นี้จะต้องมีอาจารย์ฮวงจุ้ยที่มาจากสำนักเดียวกัน ในการที่จะตีความและอธิบายความหมายที่ได้จากการบันทึกอย่างถูกต้องเท่านั้น เงื่อนไข : ก่อนที่ผู้ที่จะศึกษาวิชาฮวงจุ้ยดาวเหิรขั้นสูงนี้ จะต้องศึกษาวิชา ฮวงจุ้ยดาวเหิรขั้นต้น (Xuan Kong Flying Stars) ของ CAFS & Thaifengshuimastery เท่านั้น

  ความนำ

  ความรู้เรื่องดวง ฮวงจุ้ย โหงวเฮ้ง หรือลายเซ็นเหล่านี้ เป็นศาสตร์ที่มีมานานหลายร้อยหลายพันปีแล้ว ทุกวันนี้ทั่วโลกต่างก็รู้จักกับศาสตร์เหล่านี้กันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางเอเชีย ทางยุโรป อเมริกา ต่างก็ขวนขวายที่จะหาความรู้ทางนี้กันทั้งสิ้น แต่ซินแสกลับหาได้ยาก ทั้งราคาสูงและหาตัวยาก อีกทั้งสื่อสารกันก็ยากที่จะเข้าใจอย่างละเอียดถ่องแท้อีกด้วย ศาสตร์เหล่านี้ บางคนก็เชื่อแต่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเชื่อ บางคนก็เชื่อและก็อยากให้คนอื่นรู้ บางคนก็อยากใช้ความรู้ทางศาสตร์นี้ช่วยคนอื่นๆด้วย บางคนอยากใช้ในครอบครัวญาติมิตรกันเอง บางคนก็อยากทำเป็นอาชีพเพื่อผู้อื่นด้วย คอร์สต่างๆที่เราจัดขึ้นต่างก็ตอบสนองความต้องการที่ไม่เหมือนกัน

  เราจะมีคอร์สหลักๆ สองแบบคือ

 • คอร์สเบื้องต้นพื้นฐาน ซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานใดๆมาก่อน แต่สนใจที่จะเรียนรู้เพื่อนำไปใช้กับตนเองและครอบครัว เช่น การเสริมฮวงจุ้ยที่ดีให้กับบ้าน ให้คนในบ้านอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวราบรื่น ลายเซ็นต์ของเราดีหรือยัง ทำให้กิจการ สุขภาพ ของเราย่ำแย่หรือไม่ อยากมีคู่แต่ไม่มีคนมาสนใจทำยังไงดี อยากมีลูกแต่ทำอย่างไรก็ไม่มีสักที ลูกจะสอบเข้าเรียนได้ไหม จะตั้งโต๊ะเรียนอย่างไรให้ลูกเรียนเก่ง จะหางานทำก็หาไม่ได้ที่อยากได้จะทำอย่างไรดี จะรับคนเข้ามาทำงานจะไว้ใจได้ไหม จะทำงานคล่องไหม เข้ากับเราได้ไหม เหล่านี้เป็นต้น เป็นการสอนแบบสั้นๆเข้าใจง่ายๆ เหมาะกับนำไปใช้ในเบื้องต้น และถ้าเรียนไปแล้ว นำไปใช้แล้วคุณชอบและอยากเรียนเป็นอาชีพ เราก็จะมีขั้นสูงไว้สอนเป็นมืออาชีพ
 • คอร์สมืออาชีพ คอร์สนี้เหมาะกับคนที่ทราบแล้วว่าตนเองสนใจในศาสตร์นี้และอยากมุ่งมั่นเรียนให้รู้ลึกลงไป เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นและประกอบอาชีพได้ การเรียนคอร์สนี้คุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับความรู้ต่างๆอย่างละเอียด และสามารถนำไปใช้ได้จริงๆเนื่องจากเราจะมีการลงพื้นที่จริงทดสอบคุณก่อนการเรียนจบคอร์ส
 • คำแนะนำ
  วิชาที่น่าสนใจด้านฮวงจุ้ย

  picture

  ดวงจีน หรือ โป้ยหยี่สี่เถียว (Bazi)

  ทำไม ผู้ทีเรียนดวงจีนหรือโป้ยหยี่สี่เถียว (Bazi)ยังไม่สามารถอ่านผังดวงได้

  เป็นที่น่าตกใจว่าทำไม ผู้ทีเรียนดวงจีนหรือโป้ยหยี่สี่เถียวหลายคนที่ได้เรียนจบแล้ว ยังคงไม่สามารถอ่านแผนภูมิดวงจีนได้ แม้กระทั่งคนที่ศึกษาอย่างจริงจังกับผู้อาจารย์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ

  อะไรคือสาเหตุของปัญหาการศึกษาดวงจีน ทำไมเราควรศึกษา

  เมื่อผู้ที่ศึกษาถูกถามเรื่องอาชีพ กับ ความสัมพันธ์ทั้ง 10 (Ten Gods) เขามักจะตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ทั้ง 10 เช่น ผู้ที่เกิดวันที่เป็นธาตุน้ำ หรือ ดิถีธาตุน้ำ มักจะถูกแนะนำให้ทำอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจธาตุไฟ เพราะธาตุไฟเป็นธาตุโชคลาภของธาตุน้ำ การตอบด้วยวิธีนี้เป็นวิธีตอบที่ง่ายและเร็ว ซึ่งวิธีการอาจจะไม่ผิด แต่ มันถูกแค่ครึ่งเดียว สิ่งแรกที่เราพิจารณาคือ ความสัมพันธ์ทั้ง 10 แต่ที่จริงแล้วความสัมพันธ์มีแค่ 6 ความสัมพันธ์ สิ่งที่ 2 ผู้ที่ศึกษาควรเริ่มการวิเคราะห์จาก บุคลิกภาพของเจ้าของดวง และ โอกาสของโชคลาภก่อนที่จะศึกษาในขั้นต้อไปในการวิเคราะห์ว่าอาชีพนั้นๆเหมาะสมหรือไม่ อย่างไรก็ตาม โอกาสของโชคลาภไม่ได้ขึ้นกับการนับจำนวนของธาตุโชคลาภ อาจารย์บางท่านสอนว่า ยิ่งจำนวนของธาตุโชคลาภมากเท่าไร นั่นคือโอกาสอันมากมายของโชคลาภที่มากมาย การวิเคราะห์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร

  ดวงจีนสามารถวิเคราะห์บุคคลนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ นิสัยส่วนตัว ครอบครัว ความสำเร็จของชีวิตคู่ มีโอกาสแต่งงานหรือไม่ มีโอกาสมีลูกหรือไม่ ลูกดีหรือไม่ ความสำเร็จด้านชื่อเวียง อาชีพ การงาน ความร่ำรวย ซึ่งสามารถบอกรายละเอียดได้อย่างมากมาย หากเราศึกษาอย่างถูกวิธี

  <

  วิชานี้เป็นวิชาขั้นสูงที่เราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ แต่ก่อนที่เราจะศึกษาวิชาชั้นสูงนี้ เราควรศึกษาวิชาพื้นฐานซึ่งเราสามารถนำมาใช้ประกอบกันให้ได้ผลดี

 • ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค Xuan Kong Flying Star
 • ดวงจีน Bazi
 • ฤกษ์ยามระบบเสวียนคง Xuan Kong Da Gua Date Selection
 • การที่เรามีพื้นฐานที่ดี จะทำให้เราสามารถเรียนขั้นสูงได้ดียิ่งขึ้น ปัจจุบันนี้ผู้ที่ศึกษาฮวงจุ้ย ไม่จำเป็นต้องเรียนเพื่อเป็นซินแส แต่เจ้าของธุรกิจเริ่มเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังมากขึ้นเพื่อใช้ในการตัดสินใจด้านการลงทุน

  หลักสูตร
  ฮวงจุ้ยวิชา ดาวเหิร หรือ ดาว 9 ยุค

  picture

  คุณใช้เวลาเพียงแค่ 4 วันในการเรียน ซึ่งคุณสามารถนำไปใช้งานได้ เข้าใจง่าย และ

  ประยุกต์ใช้ได้อย่างรวดเร็ว

  นี่คือหลักสูตรที่เข้มข้นที่สุดของวิชา ดาวเหิร หรือ ดาว 9 ยุคในปัจจุบันนี้

  70% ของซินแสฮวงจุ้ยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก และผู้ศึกษาด้านฮวงจุ้ยเข้าเรียนหลักสูตรนี้

  คุณไม่สามารถพลาดได้ !!!!

  หลักสูตรฮวงจุ้ย 28 ชั่วโมง ( 4 วัน) อบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มข้น จัดโดย Central Academy of Feng Shui (ที่เรียกว่า CAFS) หลักสูตรแบ่งออกเป็น 10 ระดับที่ครอบคลุมการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ (การศึกษาวิเคราะห์อาคารและสถานที่), คำอธิบายและการประยุกต์ใช้หล่อแก หรือ เข็มทิศฮวงจุ้ย, การทำแบบฝึกหัด, การสอบ และสุดท้ายเป็นการสนทนาเรื่องคำตอบของการสอบ

  picture

  คอร์สที่จะเปิดเร็วๆนี้

  picture

  ฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค หรือ ดาวเหิร
  รายละเอียด

  picture

  ฮวงจุ้ยขั้นสูง
  รายละเอียด

  picture

  โหวงเฮ้ง หรือ นรลักษณ์ศาสตร์
  รายละเอียด

  พันธมิตร

  Please visit our associates!

 • Fengshui Mastery
 • Classic Fengshui Mastery