picture

ข้อมูลท่านปรมาจารย์และท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย

us flag us flag
picture

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย ตัน หยาง หวู่
ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย ท่านอาจารย์ตันหยางหวู่ ในปี ค ศ. 1922 ท่านอาจารย์ตันหยางหวู่ ได้เริ่มตั้งโรงเรียนฮวงจุ้ยขึ้นที่ เลขที่ 716 ถนนเชินตู เซี่ยงไฮ้และทำการตรวจดู ฮวงจุ้ยอย่างต่อเนื่อง ในปี คศ. 1923 ท่านได้เขียนหนังสือเล่มแรกชื่อว่า “T’an’s San Yuan Xuen Gong Feng Shui” ซึ่งเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับทฤษฎีหยางฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ยคนเป็น) และหยินฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ยคนตาย)

picture

picture

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย เยน เบน
ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย เยน เบน ท่านเป็นหนึ่งในศิษย์ของท่านอาจารย์ตันหยางหวู่ จากการร่ำเรียนและการเป็นผู้ที่ให้คำปรึกษาฮวงจุ้ยที่ได้มีประสบการณ์มากมาย ท่านได้เขียนหนังสือขึ้นมาสามเล่ม ในปลายทศวรรษ คศ. 1920 หนังสือเล่มแรกได้วางบนชั้นวางขาย ทั้งสามเล่มชื่อ “Theory and Case Studies on Yang Feng Shui”ทฤษฎีและกรณีศึกษาของหยางฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ยสำหรับบ้านคนเป็น) เล่มที่สามได้ถูกเขียนโดยศิษย์ของท่านเมื่อท่านอยู่ที่ประเทศจีน เป็นกรณีศึกษาของ หยิน (สุสาน)และ หยาง (บ้าน) ฮวงจุ้ย

picture

picture

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ยสุยเปง
ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ยสุยเปง ท่านได้ร่ำเรียนวิชาฮวงจุ้ยโดยตรงมาจากท่านอาจารย์ตัน หยาง หวู่ ในช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่สอง ท่านได้รับอาจารย์หลี่เหยา Leyau Yoke Sai (Francis) มาเป็นศิษย์ หลังจากอาจารย์หลี่เหยาได้เสาะหาท่านและได้มาเยือนถึงที่วัดด้วยตนเอง เป็นที่น่าสนใจอย่างมากว่า การวางฮวงจุ้ยที่วัดแห่งนี้ท่านอาจารย์สุยเปงได้ทำด้วยตนเอง และด้วยการวางฮวงจุ้ยที่ดี ทำให้ท่านสามารถบริหารบ้านอุปถัมป์สำหรับเด็กกำพร้าปัญญาอ่อนที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 70,000 ริงกิตมาเลเซียต่อเดือนได้จากเงินบริจาค ซึ่งท่านก็ได้ถือว่าฮวงจุ้ยที่ท่านได้วางไว้นั้นมีประสิทธิผลทำงานได้ดีมาก

picture

picture

ท่านอาจารย์ฮวงจุ้ย หงฉวน
ปรมาจารย์ฮวงจุ้ย อาจารย์หงฉวนได้ร่วมชั้นเรียนฮวงจุ้ยกับอาจารย์สุยเปงในทศวรรษ 1950 ท่านได้เรียนรู้ ฮวงจุ้ยและกลายเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากในกระบวนการ กลายเป็นที่ปรึกษาให้กับเศรษฐีและบุคคลผู้มีชื่อเสียงมากมายในสิงคโปร์ ท่านได้ทำการวิเคราะห์ โรงแรมไฮแอท ประทศสิงคโปร์ ในปี คศ. 1973 และปรับฮวงจุ้ยทำให้อัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจาก 40% เป็น 100% และแนะนำให้มีการ Renovate โรงแรมในปีต่างๆ ซึ่งท่านได้ชี้บอกถึงเหตุการณ์ในอนาคตได้เป็นอย่างดี

picture

picture


picture
picture

อาจารย์ฮวงุจุ้ย หลี่เหยา
อาจารย์ฮวงจุ้ย อาจารย์หลี่เหยา ผู้สืบทอดที่เหลือเพียงรายเดียวของรุ่นที่สี่ของ Tan’s School Of San Yuan Feng Shui แล้ว อาจารย์หลี่เหยายังเป็นผู้เดียวที่ได้ครอบครองข้อเขียนดั้งเดิมตัวจริงของปรมาจารย์ตัน หยาง หวู่ Grandmaster T’an Yang อาจารย์ยังได้รับเป็นที่ปรึกษาด้านฮวงจุ้ยให้ทั่วไปทั้งในประเทศมาเลเซียและต่างประเทศอีกมากมายจนนับไม่ถ้วนทั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงและอื่นๆ

picture

picture

อาจารย์ลี่
อาจารย์ฮวงจุ้ยของไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์หลี่เหยา (Grand Master Francis Leyau) ซึ่งเป็น Grand Master ระดับโลกเพื่อเป็นตัวแทนสอนวิชาของท่านแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยการสอนและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อาจารย์ลี่ ร่ำเรียนฝึกฝนในศาสตร์นี้ จากอาจารย์ดังๆที่มีชื่อเสียงต่างๆทั้งในประเทศไทย จีน มาเลเซีย สิงคโปร์และไต้หวัน มามากกว่า 25 ปีในเรื่องโหราศาสตร์ทั้งการดูดวงไทย-จีน ดูลายมือ ลายเซ็นต์ ฮวงจุ้ย และโหงวเฮ้ง ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สุดคนหนึ่งของไทยที่จะสามารถนำศาสตร์ต่างๆนี้มารวบรวมหาจุดดีจุดด้อยและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมในสถานะการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาที่คิวทองมาก และเป็นอาจารย์สอนที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดคนหนึ่งเนื่องจากนอกจากจะสอนสนุกแล้วยังเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง

picture